Wymiana źródeł ciepła - WFOŚiGW

NABÓR WNIOSKÓW W 2017 ROKU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

Jeżeli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi kolejny nabór, gmina Liszki rozpatrzy wnioski które nie zostały zakwalifikowane w 2017 roku
.