Dofinansowanie dla odnawialnych źródeł energii (OZE)

Dofinansowanie dla odnawialnych źródeł energii

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Wśród 4 wybranych do dofinansowania projektów (na 2 miejscu listy rankingowej) znalazł się projekt pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, którego Liderem jest Stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa, a partnerami Gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie będą mogli skorzystać
z dofinansowania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2019. Mieszkańców prosimy o cierpliwość, gdyż przed zawarciem umowy koniecznym jest sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wyłonienie Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.

Na dodatkowe pytania odpowiedzą pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska :
Anna Szewczyk – 122576571, a.szewczyk@liszki.pl - Ekodoradca
Małgorzata Soja – 12 257 65 45, m.soja@liszki.pl